Homepage | Verzekeringen | Over ons | FAQ | Downloads | Contact

Disclaimer

Zeker voor Zeker heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden offerteaanvragen is echter afkomstig van derden (de diverse vragers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Zeker voor Zeker draagt voor de inhoud van de geplaatste offerteaanvraag geen enkele verantwoordelijkheid.

Zeker voor Zeker beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Zeker voor Zeker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateri�le of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Zeker voor Zeker op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Zeker voor Zeker of aan u wordt gezonden
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  • misbruik van deze internetsite
  • verlies van gegevens
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Zeker voor Zeker. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het verkrijgen van een offerteaanvraag wordt uitdrukkelijk verwezen naar de algemene voorwaarden.


Vergelijk!

Vergelijk de prijzen van verzekeringen. Dit kan u vele honderden euro's besparen. Kies hieronder de gewenste verzekering.

Contact

Zeker voor Zeker
Postbus 54
6674 ZH Herveld

T: 0488 - 422 103
F: 0488 - 412 844
E: info@zekervoorzeker.nl

Schade melden?

Heeft u schade? Het melden hiervan kunt u eenvoudig doen via deze website.

Schadeformulieren
Schade melden

Zeker Voor Zeker is aangesloten bij Adfiz: al bijna 100 jaar de branchevereniging van onafhankelijke assurantie- en financiële adviseurs.In Mijn Polismap bergt u al uw verzekeringen electronisch op. Polissen, voorwaarden, premies, vervaldata, alles netjes bij elkaar.

copyright   |   privacy statement   |   disclaimer